แนะนำการปล่อยกู้ใน Poloniex และการกู้เงินใน PoloniexStream With OBS

Donate : https://goo.gl/GXgvUx

Bitcoins Address : 1Cekvzg1HQpFpUCVfH7cvdNjeQYM7mgsae

ETH Address : 0x0acec121cd02e310765465d7b6f80f317746d3f7

———————————————————————————————————————–

1.https://www.poloniex.com

2. https://bx.in.th [แลกเป็นเงินบาท]
2.1 http://submitbx.blogspot.com/ [ขั้นตอนการสมัคร]

source